X
تبلیغات
اسکچ های من! - بخش چهارم : پرسپکتیو، هاشور و سایه ، ترکیب رنگ

اسکچ های من!

آموزش اسکیس و راندو معماری

بخش چهارم : پرسپکتیو، هاشور و سایه ، ترکیب رنگ

پرسپکتیوهای هنری به سه دسته یک نقطه ای ، دو نقطه ای و سه نقطه ای تقسیم میشوند. در پرسپکتیو تمامی خطوط به نقاط محو یا اصطلاحا گریز میروند. نقاط گریز بر روی خطی به نام خط افق که با چشم ناظر هم ارتفاع است قرار میگیرند. به زبان ساده تر، هنگامی که شما به منظر روبروی خود نگاه میکنید ، در حالت عادی نقطه ای که شما به آن خیره شده اید نقطه گریز است که بر روی خط افق قرار دارد.

در پرسپکتیو یک نقطه ای خطوط افقی و عمودی ثابت و سایرخطها به نقطه گریز می روند و ساده ترین حالت پرسپکتیو است که بیشتر برای ترسیم دیدهای داخلی و ناظر استفاده میشود.

به مثالها توجه کنید.

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 در پرسپکتیو دو نقطه ای تمام خطوط به جز خطهای عمودی به نقاط محو میروند. نقاط گریز که به نامهای  VR و VL روی خط افق قرار دارند.این نوع پرسپکتیو کاربردی تر است و در رندر های معماری زیاد استفاده میشود. مانند: دید ناظر یا دید پرنده ، پرسپکتیوهای داخلی و ...

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

و پرسپکتیو سه نقطه ای که برای بناهای مرتفع، یا زمانی که میخواهیم حس ارتفاع را القا کنیم استفاده میشود. در این پرسپکتیو مانند پرسپکتیو دو نقطه ای نقاط گریز را بر روی خط افق قرار میگیرند و نقطه سوم یا  CVبالای خط افق. تمامی خطوط این پرسپکتیو به نفاط گریز میروند. خطوط افقی به VR وVL و خطوط عمودی در CV محو میشوند.

ترسیم خط افق و خط زمین باعث چسبیدن حجم به سطح زمین میشود و احساس معلق بودن را از بین میبرد.

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

نحوه سایه زدن

 برای سایه زدن احجام دو روش وجود دارد:

سایه یالهای حجم (خطوط مرزی و تقاطع) را ترسیم و سپس آنها را به هم وصل میکنیم.

بت توجه به محل قرار گیری منبع نورL و تصویر منبع نور بر روی زمینL’ شکل سایه بر روی زمین تغییر میکند. در مثالهای زیر خطوط لبه حجم که مانند ستون هستند ترسیم و سایه آنه به طور جداگانه ترسیم شده است. در مرحله بعد انتهای خطوط سایه به یکدیگر وصل و در نهایت سطح مورد نظر هاشور خورده است.

توجه داشته باشید که خطوط هاشور سایه به صورت افقی ترسیم میشوند.

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 روش دوم برای سایه زدن: سایه لبه های عمودی حجم بصورت افقی و با اندازه دلخواه بر روی سطح زمین ترسیم میشوند (طول تمامی خطها را به یک اندازه ترسیم میکنیم).

در مرحله بعد، انتهای خطوط سایه افقی را به یکدیگر وصل میکنیم ( خطوط زاویه دار لبه حجم موازی با خطوط سایه است، رنگ قرمز لبه سایه و رنگ سبز نشان دهنده خط لبه حجم است.) و در نهایت هاشور میزنیم.

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

به طور کلی در ترسیم سایه سه سطح وجود دارد:

1) سایه کامل، که تیره ترین سطح است.

2) نیم سایه، که خاکستری است.

3) نور، که معمولا سفید باقی میماند.

 که مثال آنرا در تصاویر مشاهده میکنید.

احجام کرو یا شکسته نیز درون یک مکعب ترسیم میشوند و سایه میخورند.

 

 

روشهای مختلفی برای ترسیم هاشور وجود دارد: هاشور عمودی ، هاشور افقی، هاشور شطرنجی، هاشور مورب، هاشور ترکیبی. علاوه بر این روشها شما میتوانید با استفاده از رنگهای با کنتراست تیره روشنی بالا سایه احجام را نمایش دهید.

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

در زیر چند گروه رنگی را میبینید که استفاده و ترکیب آنها نتیجه خوبی میدهد. انتخاب صحیح رنگ علاوه بر معرفی طرح باعث جذابیت کار میشود. رنگهایی که در زیر مشاهده میکنید تنها جهت آشنایی با استفاده از رنگها برای افراد مبتدی و پیشنهادی هستند و هیچ اجباری در رعایت ترتیب، شماره و یا استفاده ار آنها نیست، اما نکته قابل توجه کنتراست رنگ است که میتوانید با رنگهای مکمل یا تیرگی- روشنی ایجاد کرد که افزایش کنتراست مساوی است با جذابیت بیشتر کار. در ضمن سطح رنگ مورد استفاده نتیجه های متفاوتی میدهند. مثالهای ذکر شده با گروههای رنگی زیر رنگ شده اند.

مثال بالا گروه شماره 1. مثال پایین گروه شماره 11

ترکیب و استفاده از رنگهای مناسب با تمرین و تجربه حاصل میشود

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم آبان 1389ساعت 1:42  توسط نیما قاسمی سعادتی  |